Tabeller og regler

Konverteringstabeller:

Rød Damer
Rød herrer
Gul Damer
Gul herrer

EGA Handicapreguleringstabel

Lokalregler:

Beskyttelseshegn ved Tee steder,
Rangehegn ved hul 9.
Er alle ‘Ikke-flytbare forhindringer’, Lempelse efter regel 24-2

Stenbænk ved hul 1,
Brønd ved hul 1,
Hus ved hul 5,
Hus ved hul 8,
er alle ‘Ikke-flytbare forhindringer’, inkl. linie-for-spil(Line-of-sight).
Lempelse efter regel 24-2

Løse sten i bunkers må fjernes efter regel 24-1

Ny lokalregel efter DGU anbefaling:
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.”
Se folder her

Planten Pampas, som er plantet i kanten af fairway, markerer at der er 100 meter til midten af green.

Omsorg for golfbanen

Spillerne skal bidrage til omsorg af golfbanen ved:

  • at lægge tørv på plads
  • at reparere nedslagsmærker på greens
  • at glatte mærker og fodspor i bunkers med udlagte river
  • ikke at træde nærmere hullet end 30 cm.
  • at iagttage at hulkanten ikke beskadiges i forbindelse med manøvrering af flagstangen.

Vis hensyn til andre spillere.

Det er i alles interesse, at spillet foregår uden ophold. Ingen må spille, før spillere foran er uden for rækkevidde. Spillere, der søger efter en bold, skal, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes, give tegn til spillere bagved, at de kan passere. Spillere må ikke søge i fem minutter, inden der vinkes igennem. Spillere må ikke fortsætte spillet, før passerende spillere er uden for rækkevidde. Når spillet af et hul er afsluttet, skal spillerne omgående forlade green.

Fortrinsret på banen.

Når ikke andet er markeret ved opslag, har spillere med det højeste spilletempo, fortrinsret på banen og ret til at passere spillere der spiller langsommere. En enkelt spille har ingen ret og skal lade alle andre spillere gå igennem. En gruppe spillere, som spiller en hel runde, har ret til at gå igennem en gruppe af spillere, som spiller et mindre antal huller. Når der er kø på 1. Tee, flettes der ind, dvs. at en gruppe spillere, som har gået en runde, og en gruppe spillere som skal påbegynde en runde, skiftevis har fortrinsret.

Print Friendly, PDF & Email